Školící a lektorská činnost

Školící a lektorská činnost zejména v oblasti:

  • Veřejné správy

Školení pro úředníky městských a obecních úřadů, zastupitele měst a obcí, členy výborů, komisí, a další … (zejména: zákon o obcích, správní řád, kontrolní řád, zákon o svobodném přístupu k informacím, odpovědnost volených orgánů měst a obcí, apod.)

  • GDRP

Obce, města, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty a jiné subjekty

  • Veřejné zakázky

  • Lektorskou činnost vykonávají výhradně kvalifikovaní lektoři s praxí v dané oblasti