GDPR

  • Výkon komplexních činností dle GDPR a vnitrostátních právních předpisů

  • Poradenská činnost v oblasti GDPR a ochrany osobních údajů

  • Činnost pověřence na ochranu osobních údajů dle GDPR

  • Poskytování služeb GDPR:

městům a obcím

příspěvkovým organizacím měst a obcí

podnikatelským subjektům

jiným subjektům (spolky, nadace, apod.)

Společnost zajišťuje výkon těchto činností výhradně kvalifikovanými osobami v této oblasti